P

PIIBEL – usk, lohutus, tõde, tarkus. Unes piibli lugemisele on omistatud mitmesugust tähendust. Kui näed unes, et loed piiblit, võib see tähendada, et oled usu, tõe või tarkuse otsingul. Selleks, et millessegi tõsimeelselt uskuda või midagi tõeks pidada, pead sa esmalt ennast tundma ja endasse uskuma. Võib-olla peaksid alustama enese tundmaõppimisega? Samas, võib unes piibli lugemine tähendada ka, et otsid meeleheitlikult lohutust ja tuge. Peaksid õppima oma tundeid paremini jagama ja sind lohutatakse ning toetatakse palumatagi. Kui näed unes, et loed teistele piiblit ette, on su usk endasse ilmselt tugev ja sa oled veendunud, et sinu vaated on õiged. Võib-olla arvad sa end lausa tõekuulutaja või ülima tarkuse kuulutaja olevat? Ei maksa unustada, et kõigi inimeste teadmised ja elukogemused pole samasugused nagu sinul, mistõttu on sinu tõekspidamiste omaksvõtmine neile raske ja võib-olla vastumeelne. Enamasti pole abi ka sellest, kui neile oma kogemustest räägid – millegi kogemine ja sellest kogemusest rääkimine ei ole samad asjad. Tõe jõuga pealesurumisest pole siin vähimatki abi. Sa võid proovida oma seisukohti valgustada, kuid ära oota, et need omaks võetakse.
Kui näed unes põlevat piiblit, võib see viidata väärtushinnangute muutumisele.
Kui näed unes, et loed piiblist mõnda konkreetset lõiku, võiksid kaaluda hoopis selle lõigu tähenduse tõlgendamist.
Vaata ka märksõna “raamat”.

PÕDER – ürgne jõud, väärikus. Kui näed unes, et oled põder, peitub sinus ürgne jõud, millest sa ehk isegi teadlik pole. Kui sa oled unes põder ja sul on uhked sarved, oled väärikas ja enda mõjujõust teadlik. Kui kohtad unes põtra, oled ilmsi tunda saanud või saad peagi tunda ürgse jõu võimast ja väärikat puudutust.

PÕGENEMINE – põgenemine, probleemide eitamine, muudatuste tõrjumine. Kui näed unes, et põgened millegi eest, võib see viidata sellele, et sa kangekaelselt eitad mingisuguste probleemide olemasolu ja keeldud neid lahendamast. Sa leiad enda jaoks mitmesuguseid vabandusi, miks üks või teine probleem lahendust ei vaja. Sa võid ka endale sisendada, et pole sinu asi seda lahendada. Võib-olla sa kardad muudatusi? Kui näed unes, et põgened mingisugusest kinnisest ruumist, võib see tähistada soovi vabaks pääseda ahistavaks muutunud tööst või suhtest. Mis sind õigupoolest takistab? Vanglast põgenemine võib tähendada ka soovimatust tegeleda oma tegude tagajärgedega.
Kui näed unes, et su põgenemiskatsed luhtuvad, tunned sa end millegipärast abituna. Võib-olla oled probleemide lahendamise eest juba kaua pagenud ja sellega end veel hullemini sisse mässinud. Kui sa üksi toime ei tule, aruta oma kitsikust mõne usaldusväärse inimesega ja sa võid leida lahendusi, mille peale sa üksi poleks tulnud.
Võid vaadata ka märksõnu “hirm” ja “vangla”.

PÖÖNING – intellekt, mõtted, peidetud mälestused, allasurutud mõtted, saladused. Kui näed unes sassis pööningut, võib see viidata vajadusele korrastada oma mõtteid või teadmisi. Võib-olla valdab sind segadus ja sul on raske oma sihte seada? Kui näed unes tolmust pööningut, võib see viidata peidetud mälestustele, saladustele või allasurutud mõtetele. Võib-olla on sul hirm, et need teistele teatavaks saavad? Või rõhuvad need sind ennast sedavõrd, et oleks mõistlik nende tõrjutud mälestuste või mõtetega tegeleda? Kui näed unes puhast ja hästi korrastatud pööningut, kuhu paistab läbi akna päikesevalgus, võib see olla viide sinu kõrgele intellektile ja süstemaatilisele mõtteviisile. Isegi ümbritsevas emotsioonide kaoses suudad sa tõenäoliselt säilitada kaine mõistuse ja see tagab sulle teiste ees märgatava edumaa. Kui näed unes, et sa elad pööningul, võib see tähendada, et tõrjud enda tundeid ja eelistad otsuste langetamisel tugineda faktidele. Ole ettevaatlik – tunnete, eriti teiste tunnete täielik eiramine võib olla sama kahjulik kui nendele täielik andumine. Sa võid endale nii märkimisväärse hulga vaenlasi koguda. Vaata ka märksõnu “kodu” ja “maja”.